sportnet_ietsvoorjou

HC Houten maatschappelijk betrokken met Sportnet

Hockeyclub Houten is de afgelopen jaren gegroeid tot een club met meer dan 1500 leden. HC Houten is op een punt aangekomen dat ze graag iets wil terug doen voor de Houtense samenleving om haar maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en inhoud te geven aan het concept van een open club.

Het doel van sportief netwerken is om mensen die in between jobs/opdrachten zitten in een regelmatig patroon van tijdsbesteding te laten blijven door ze de kans te geven om te sporten. Na afloop van elke training wordt er aansluitend genetwerkt in het clubhuis van HC Houten. De deelnemers zullen door het sporten beter in hun vel zitten en door het netwerken zich gesteund voelen door de andere deelnemers.

Door de maandelijkse gerichte workshops zal ook sprake zijn van kennisoverdracht welke de doelgroep goed kan gebruiken bij het zoeken naar een nieuwe baan of opdracht. Workshops die gegeven worden hebben onder andere betrekking op; social media (LinkedIn), personal branding, hoe kom ik over op een ander, presentatie van jezelf etc..

Het op een sportieve basis netwerken is zeer laagdrempelig en zal dan vroeg of laat leiden tot een nieuwe dienstbetrekking of opdracht.

Sportief netwerken voor jou?

Sportief netwerken richt zich op mensen, die woonachtig zijn in de gemeente Houten en in between jobs zitten. Dit kunnen zowel werkzoekenden, ZZP-ers welke tussen 2 opdrachten zitten of mensen die overwegen een eigen bedrijf op te starten zijn. Sportief netwerken staat daarbij open voor personen van 16 jaar tot en met de pensioengerechtigde leeftijd.

Ken jij mensen in je omgeving voor wie sportief netwerken interessant is, informeer ze over het sportief netwerken bij HC Houten.

 

Afgelastingen

Sponsoracties