Vandaag jarig

Lise Fokkenrood
Melissa Slakhorst
Silvester Zaal

Wedstrijden quicklinks

Teams Quicklinks

Recente verslagen

Nog geen verslagen.

Download de app

Zoek


terug naar vorige scherm
5-12
Aandachtspunten Gele Kaarten zaalhockey

Beste zaalhockeyers/coaches en managers,

hieronder de aandachtspunten mochten er gele kaarten vallen, Let op het is jullie eigen verantwoordelijkheid om bij te houden wie welke kaart ontvangen heeft en welke sanctie er op staat.
de kosten van de kaarten worden individueel doorbelast naar de speler door de penningmeester.

vragen over kaarten kan je altijd mij bereiken ([email protected])

Erik de Leeuw den Bouter
Scheidsrechterscommissaris HC Houten

Aandachtspunten Gele Kaarten zaalhockey

 1.Inleiding

 Hieronder treft u een aantal aandachtspunten aan van de regels die gelden bij het verkrijgen van gele kaarten en van de wijze waarop de KNHB daarmee omgaat. Tevens geven we een samenvatting van de consequenties van meerdere gele kaarten en zijn de meest gestelde vragen aan de KNHB opgenomen

In zijn algemeenheid geldt, dat alle regels m.b.t. spelers ook gelden voor teambegeleiders, met dien verstande dat zij geen speelverbod krijgen, maar een verbod tot begeleiden vanaf de teambank krijgen opgelegd. Dit betekent, dat zij zich niet op of in de nabije omgeving van de teambank mogen bevinden tijdens de wedstrijden waarvoor de schorsing geldt.

 2.Aandachtspunten

 ·Wanneer een aanvoerder een gele kaart ontvangt voor wangedrag van zijn team, zal deze kaart niet op het conto van de aanvoerder komen te staan, mits dit duidelijk door de scheidsrechter op het dwf is genoteerd. De spelstraf volstaat.

·Alle speelverboden ten gevolge van gele kaarten dienen door de vereniging ten uitvoer te worden gelegd in de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen zaalhockeywedstrijd(en).

·Tegen een speelverbod ten gevolge van gele kaarten is geen beroep mogelijk.

·De telling van de gele kaarten (tijdelijke verwijderingen) loopt per zaalhockeyseizoen.

·Speelverboden die niet meer in hetzelfde seizoen ten uitvoer kunnen worden gelegd, dienen in de eerste door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen zaalhockeywedstrijd(en) van het volgende zaalseizoen ten uitvoer te worden gelegd.

·Het speelverbod geldt tot en met de dag dat de schorsing is uitgezeten. Als een team echter meerdere wedstrijden op een dag speelt (zoals in de zaal mogelijk is) en er geldt een speelverbod voor 1 wedstrijd dan is de betrokken speler alleen niet speelgerechtigd voor de eerste wedstrijd.

·Gele kaarten voor een coach worden afzonderlijk geteld, tenzij de coach tevens speler is van het betrokken team. Let wel: kaarten voor coaches zijn persoonlijke kaarten. Dit betekent, dat de kaarten van een coachbij elkaar op worden geteld, bij welke vereniging hij/zij deze kaarten ook heeft behaald. In bijzondere omstandigheden kan de competitieleider van de KNHB aanwijzingen geven bij welke vereniging de straf moet worden uitgezeten

·Wanneer een speler voor meerdere teams uitkomt (b.v. jongens A1 en Heren 1), dient het speelverbod in principe ten uitvoer te worden gelegd bij het team waarin hij oorspronkelijk uitkomt. In bijzondere omstandigheden kan de competitieleider van de KNHB aanwijzingen geven bij welk team/vereniging de straf moet worden uitgezeten

·Vanaf 1 gele kaart zal er een bijdrage in de administratiekosten (€ 7,50 bij een juniorenwedstrijd en € 12,50 bij een seniorenwedstrijd) worden berekend.

 Let op:

 De kennisgevingen van de bond aan de verenigingen over de telling van gele kaarten zijn bedoeld als ruggesteuntje. Zij ontslaan de vereniging niet van de verantwoordelijkheid zelf de administratie bij te houden van de tijdelijke verwijderingen. Door onvoorziene vertragingen(o.a. post, computerstoring) kan een kennisgeving te laat bij de verenigingen arriveren. Ook kan het zijn, dat de kennisgeving niet de laatste stand van zaken wat betreft het aantal kaarten vermeldt, omdat alle wedstrijdformulieren nog niet binnen zijn. In dat geval geldt het werkelijk behaalde aantal kaarten. Dit betekent, dat de speler zelf én de vereniging het aantal kaarten goed moeten bijhouden. De gevolgen van een te late tenuitvoerlegging van een speelverbod(een geldboete en 3 wedstrijdpunten in mindering) zijn altijd voor rekening en verantwoording van de vereniging.

Met name de 3 punten in mindering zijn voor het team van de speler die de kaarten heeft behaald nauwelijks verteerbaar, dus zorg als Coach voor een goede administratie!

3.Samenvatting:

 1e gele kaart

Geen consequenties; kennisgeving aan de vereniging en bijdrage in de

administratiekosten

2e gele kaart

Speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen

zaalhockeywedstrijd; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de

administratiekosten

3e gele kaart

Speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen

zaalhockeywedstrijd; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de

administratiekosten

4e gele kaart

Speelverbod voor de eerstvolgende 2 door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen

zaalhockeywedstrijd; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de

administratiekosten

5e gele kaart en volgende gele kaarten

Speelverbod voor de eerstvolgende 2 door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen

zaalhockeywedstrijd; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de

administratiekosten

 4.Veel gestelde vragen aan de afdeling Tucht van de KNHB:

 1.Moeten wij wachten met de uitvoering van de schorsing (naar aanleiding van 2 x

geel, 3 x geel etc) totdat de brief van de KNHB binnen is?

 Nee, de kennisgevingen van de bond aan de verenigingen over de telling van gele kaarten zijn bedoeld als ruggesteuntje. Zij ontslaan de vereniging niet van de verantwoordelijkheid zelf de administratie bij te houden van de tijdelijke verwijderingen

 2.Worden gele kaarten gehaald door een speler die ook een functie heeft als coach, bij de zijn/haar gele kaarten als coach opgeteld?

 Nee, gele kaarten voor een coach worden afzonderlijk geteld, tenzij de coach tevens speler is van het betrokken team.

 3.Wordt een aanvoerders-kaart als een gele kaart voor de speler zelf genoteerd?

 Nee, wanneer een speler als aanvoerder een gele kaart ontvangt voor wangedrag van zijn team, zal deze kaart niet op het conto van hem/haar als aanvoerder komen te staan, mits dit duidelijk door de scheidsrechter op het dwf is genoteerd. De spelstraf volstaat dan.

 

 


 

Hoofdsponsor
Sponsoracties
Platinasponsor
Sponsor